2021. július 1., csütörtök

A JÁRVÁNYHELYZET MIATTI ISKOLAI TÁVOLMARADÁS ELBÍRÁLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

Az érintett iskola és a fenntartó tankerület eljárása a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a tanulók iskolából való távolmaradási kérelmének elbírálásakor – tárta fel egy panaszbeadvány kapcsán az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felhívta a figyelmet, hogy a járványhelyzetben is érdemben kell vizsgálni az egyéb alapos indokból való mulasztás fennállását, a szülők számára pedig megfelelő információkat kell biztosítani.

 

Az ombudsmanhoz forduló szülők azt sérelmezték, hogy egy esztergomi általános iskola igazgatója a járványhelyzetre való tekintettel benyújtott távolmaradási kérelmük alapján nem hozott döntést. Kifogásolták a többi között azt is, hogy sérelmüket a fenntartó tankerület nem orvosolta, az Oktatási Hivatalhoz irányította őket azzal, hogy kérelmezzenek egyéni munkarendet.

 

Dr. Kozma Ákos az AJB-2289/2021. számú ügyben készült jelentésében egyebek mellett feltárta, hogy a tankerület fenntartásában működő iskolák a saját hivatalos átfertőzöttségi adataikról anonim, be nem azonosítható módon nyilvános, az adott intézményt érintő, bárki által megtekinthető tájékoztatást nem tettek közzé. Kiemelte, hogy e fenntartói, intézményi gyakorlat jelentősen nehezítette a szülők számára az iskolai jelenléttel együtt járó fertőzésveszély tényleges kockázatának a mérlegelését, akadályozta a tanuló egészségben és biztonságban való oktatása, nevelése körülményeinek megismerését.

 

Az alapvető jogok biztosa egyúttal feltárta azt is, hogy az iskola igazgatója az első kérelem tárgyában nem hozott döntést, míg a második kérelem tárgyában elmulasztotta az elutasító döntését határozatba foglalni, így a panaszos szülők azt sem ismerhették meg, hogy milyen szempontokat mérlegelt döntésének meghozatalakor. A jelentés kiemeli, hogy a tankerület minden alakszerűséget, az eljárási és tartalmi követelményeket figyelmen kívül hagyó egyszerű válaszlevele nem felelt meg a szülői kérelem elbírálását meghatározó törvényi követelményeknek. Számos korábbi jelentéshez hasonlóan az ombudsman rámutatott arra, hogy a fenntartói „döntés” e formája, a határozati forma elmaradása kizárta annak a lehetőségét is, hogy jogorvoslattal éljenek a sérelmezett ügyben.

 

Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az iskola és a tankerület eljárása a panaszosok tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

 

Az ombudsman kezdeményezte az általános iskola igazgatójánál, hogy a jövőben a szülők által benyújtott távolmaradási kérelmet jogszerűen, azok tartalma szerint bírálja el, valamint a járványhelyzet ismételt fennállása esetén az iskola átfertőzöttségi adatait – például a fertőzött tanulók, pedagógusok számát, a digitális oktatásra áttért osztályokat – folyamatosan aktualizálva, anonim módon tegye nyilvánosan elérhetővé. Az alapvető jogok biztosa a tankerületi igazgatótól is kérte a szülői kérelmek garanciális szabályok mentén való elbírálását, valamint azt is, hogy a járványhelyzet ismételt fennállása esetén a fenntartásában működő iskolák átfertőzöttségi adatainak anonim nyilvánosságra hozatala érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-2289/2021.