2020. március 16., hétfő

A magyar Copperfield-Bereményi Géza


Milyen egy meztelenségig őszintére vetkőztetett élettörténet? Varázslat az első perctől az utolsóig, 1946–64-ig. Egy család, aki sokadszorra áll talpra a világháború hagyatékából, a kamasz, aki – a hétköznapok epizódjaként – látja a magyar történelem tripla leszúrt Rittbergerét, 1956-ot, majd gimis kollégistaként nekilendül, körmeit próbálgatni a Kádár-korszak óvatos(?) kiépülésének kezdetén.

 

Ismerjük-e „Bereményigézát”?

Bereményinek ismerjük dalszövegeit, filmjeit, forgatókönyveit, írásait. Ezek közül több saját életünkbe is beépült: „Emlékszem, mert akkor láttam először az Eldorádót”, „Egy Cseh Tamás koncerten találkoztam vele”, és ki ne tudná elénekelni vagy legalább eldúdolni a „Nagy utazást”?

Ez az önéletrajzi könyv egészen más belső utakra vezet. A hatalmas Bereményi-életműben felbukkanó rejtvények után „hátra” lapozhatunk, és elolvashatjuk a halvány betűkkel, fejjel lefelé szedett MEGFEJTÉST.

A Magyar Copperfieldet olvasva mondatai az élő beszéd természetességével hangzanak. Nem is betűket, hangokat olvasunk. Van, amit többször elmond, összefoglalva megismétel, máshol az időben előre szalad, hogy egy-egy összefüggés érthetőbb legyen. Talán Bereményinek nem is élettörténet, hanem tükör ez a könyv?

Amikor még minden tökéletes

A történet biztos, lassú szövedéke a kisgyermekkorban kezdődik. Szinte öröktől valónak és örökké tartónak tűnik. A béke, boldogság zárt világa, ahol talán mintegy tucatnyi ember létezik. Erős, rugalmas burok az egyemeletes házakkal és megszokott lakóival határolt udvar, a Teleki tér 9. Kiszámítható élet, átlátható viszonyok, ismerős szokások.

 Az innen tett kis kirándulások, az itt esett, látott vagy hallott események nagy történetekként maradnak meg. Az itt megélt érzések örök visszavágyódások mintái lesznek.

Új időszak. Korszak. Lecke. Leckéztetés.

Az iskolával újra kezdődik minden. Új család, új név, új lakhely, új apa, új lesz anya is, és új lesz a normális. Évről évre szivárognak be az új ingerek, az új érzések, az új együttélési szabályok otthon és az általános iskolában. A kamaszévekkel egyre sűrűbben kerülnek egymás mellé a szálak, egyre sűrűbb a történet szövedéke, bonyolultabb a minta.

Így lehetett a mi gyerekkorunk is, saját, megismételhetetlen világával, ahol eleinte minden kristálytisztán egyszerű és egyértelmű. A nagy horderejű dolgok hegyekként emelkednek ki, a többi – ahogy az helyénvaló – kellemes, idilli hullámzásként vesz körül vagy sodródik el életünk történetéből. Tökéletlenségében is a világok legtökéletesebbike.

Zátonyok között

És az élet szokásosan hatásvadász és csodálatos dramaturgiájával közeledik a vihar. A kamasz és fiatal felnőtt élet mágnesként vonzza az eseményeket és a konfliktusokat.

Vonzza, hiszen hősünk egyre több ponton kapcsolódik a külvilághoz. Csak élni akar, de ez már olyan viszonyok és emberek közelségében történik, akik terelni, jelölni igyekeznek haladását.

Bereményinek ezért, akkor alig kellett tennie valamit: a történelem nagyvonalúan szolgáltatta az aláfestő zenét és a koreográfiát. Ahány fiatalkori életszakasza, annyi neve. Két apa, két név és legalább egy, de inkább több tucat élet. A harmadik, nagyapja nevét viselő élete, már bele sem fért ebbe a könyvbe.

KovátsAndrea

 

 

Fülszöveg:

Bereményi Géza régóta várt önéletrajzi regénye elsősorban a szerző gyermek- és ifjúkorával foglalkozik. A második világháború után eszmélő gyereket nagyszülei és a Teleki téri piac nevelik. 1956-ban tízévesen éli át a forradalom fordulatait, hogy kamaszkori lázadása és ifjúkori indulása egybeessen a Kádár-rendszer megszilárdulásával. Bereményi önéletírásában sorra veszi és ragyogó portrékban örökíti meg élete első huszonöt évének meghatározó figuráit és találkozásait. A szellemes anekdotákban bővelkedő regény a 20. századi magyar történelem krónikája emberközelből, és egy érzékeny művész vallomása.

https://moly.hu/konyvek/beremenyi-geza-magyar-copperfield

Megrendelés
Megjelenés: 2020. február 20.
Oldalszám: 640 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 5499 Ft
ISBN: 978 963 14 3437 8

 

2020. március 14., szombat

EMMI: Új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben


A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt.

Általános információk
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.
Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!
A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A megszervezés azt jelenti, hogy egyeztetés alapján ebben természetesen nem állami fenntartású intézmények is részt vehetnek.
Mivel a munkavégzés folyamatos, a pedagógusoknak a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is jár a munkabér.
Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tett közzé.
A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket.
Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében - például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából - be kell menniük az intézménybe, ez módjukban áll.
Az új munkarend idején az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, a helyettesítési rendben kijelölt személy) köteles munkanapokon, munkaidőben az intézményben, tagintézményben tartózkodni és szervezni az új típusú feladatellátást.
A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással).
Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet és a vizsgák megszervezése is megoldható.

Kizárólag kollégiumokra vonatkozó tudnivalók
A kollégiumokról speciális intézkedést nem hozunk, várhatóan a tanulók döntő többsége hazatér majd, egyes speciális esetekben azonban indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Javasoljuk, hogy a nevelőtanárok biztosítsák az esetlegesen a kollégiumban maradó tanulók felügyeletét, de a kollégiumok bevonhatóak a kiscsoportos gyermekfelügyeletbe is, az oktató tevékenységet ellátó pedagógusok esetében pedig a tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán megfogalmazott általános eljárás érvényes.

Kizárólag a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó tudnivalók
A Kormányhatározat nem vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatokra. Tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben jellemzően nem kerül sor csoportos foglalkozásokra, a Klebelsberg Központ és a tankerületek szolgáltatási típusonként (pl. logopédiai ellátás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás) módosítják a működés, a munkavégzés körülményeit a vészhelyzet adta körülményekhez igazodva.

Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020 már 14 - 17:52

Előzmény:
A koronavírussal kapcsolatos hivatalos információk itt találhatóak:
https://koronavirus.gov.hu/

Rendkívüli szünet az óvodákban és bölcsődékben is elrendelhető:
http://tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-2020/459-45-2020-iii-14-korm-rendelet


Felhasznált kép: https://stocksnap.io/photo/070GLIS55V
Fotós:   Freestocks.org

Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára


Fotó: MTI/Mohai Balázs
Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.

    Az összegzés felidézi, hogy március 14-én ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját a Müpa. A jeles jubileumra több neves hazai együttes és világsztár készült különleges koncerttel, köztük a Nemzeti Filharmonikusok és a huszonkétszeres Grammy-díjas Chick Corea, ám a március 11-i kormányrendelet értelmében a hónap többi eseményéhez hasonlóan ezeket az előadásokat sem tartják meg.
    A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Müpa szombat reggel megnyitja médiatárát, amely a https://www.mupa.hu/media/video linken érhető el és ahol regisztráció nélkül is elérhető több mint 100 koncert, előadás és irodalmi est HD-minőségű felvétele.
    Így a nézők újra átélhetik az orosz virtuóz, Gyenyisz Macujev zongoravarázslatát, láthatják Kocsis Zoltánt, amint Bartók legszebb műveit vezényli, hallhatják az operadíva Joyce DiDonato királynői áriáit, a dzsesszrajongók pedig Donny McCaslin, a Take 6 vagy akár Tommy Emmanuel koncertjében is gyönyörködhetnek.
    Az elmúlt 15 évben a hazai könnyűzenei szféra szinte minden jelentős zenekara megfordult a Müpa színpadán, így a könnyedebb műfajok rajongóinak is igazi csemegéket kínál a Müpa médiatára. Újranézhetőek a Punnany Massif, a 30Y, az Irie Maffia vagy épp Akkezdet Phiai koncertjei, de újra látható a Szegedi Kortárs Balett minden évben telt házzal játszott Hattyúk tava előadása is.
    A koncertek mellett a Müpa nagy sikerű Literárium sorozatának estjei is elérhetőek a magyar kortárs irodalom legjavával.

MTI 2020. március 14., szombat 5:00