2020. május 24., vasárnap

Megjelent az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló rendelet


A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendeletben szabályozta az iskolák 2020. júniusi működésére vonatkozó szabályokat.

1, AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSE
Az iskolák – fő szabályként - 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

2. GYERMEKÉTKEZTETÉS
Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

3. ADATSZOLGÁLTATÁS
Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal.

A jogszabály teljes szövege a következő linken érhető el:
A Korona vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok a következő linken érhetők el:

Fotó: https://stocksnap.io/author/starc2020. május 21., csütörtök

Maruzsa: a tanév végéig marad a tantermen kívüli, digitális oktatás


- A tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és bölcsődék viszont május második felétől visszatérnek a normális működési rendhez - közölte a köznevelési államtitkár szerdán Magyarország kormányának Facebook-oldalán.

    Maruzsa Zoltán a feltöltött videóban azt mondta, hogy június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és tanulók, megtarthatják a kis csoportos konzultációkat és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatásáért. Engedélyezett továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása - tette hozzá.
    Ismertette, hogy június 2-tól minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A gyermekfelügyeletben részt vevőknek június 2. és 15. között elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket lehet szervezniük, június 16. és 26. között pedig már a következő tanévre is készülhetnek. Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell a gyerekeknek - fűzte hozzá.
    Az államtitkár elmondta, hogy tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de kisebb csoportokban, osztályonként megengedett az összejövetel, a bizonyítványok átadását is meg lehet így szervezni. A nyári táborokról még tartanak az egyeztetések - tudatta.
    Maruzsa Zoltán közölte azt is: a koronavírus-járvány terjedésének csökkenése lehetővé teszi, hogy a vidéki bölcsődék és óvodák május 25-től, a fővárosiak pedig június 2-tól visszatérjenek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. Erre azért van szükség, mert sok esetben elfogyott a szülők szabadsága, és dolgozniuk kell - indokolta az intézkedést az államtitkár.

MTI 2020. május 20., szerda 17:52

Túlélési kézikönyv… egymáshoz, és a 21. század iskolájához


Nem könnyű velünk, és azokkal sem, akik nálunk fiatalabbak vagy idősebbek. Mind azt gondoljuk, a másik látja torzan a valóságot. Szegény, majd rájön… – mondjuk, és összenézünk azokkal, akikről úgy véljük, egyformán gondolkodunk. Steigervald Krisztián Generációk harca című könyvéből azonban kiderül, hogy bizony egyik generáció sem őrzi a bölcsek kövét.

Hitek és tévhitek
1.       A legújabb generációk betegesen gép-függők.
Ami nem volt, attól nem függhettek a korábbi generációk.  Amitől azonban ők függtek, azok többsége már nincs vagy nem elérhető. Az okoseszközökön felnőtt generációk „csuklóból tudják”, hogyan forgassák vissza a laptop elfordult képernyőjét, és olyan készség szinten kezeli, ahogy a korábbi generáció a diótörőt és a főtt tojás-szeletelőt.
2.       Az idősek önfejűek.
Igen. Ahogy mi is és a gyerekeink is. Apám kártyalapokból épített tornyot, a fiam a Lego Architekből. Hol összehasonlítható ez? Mindkettő abban járatos, amit a tapasztalatai, a gyermek és fiatal felnőtt koruk tanított nekik. Én speciel egy harmadik, a Jengás generációba tartozom.
3.       A generációk nem tudnak együtt élni.
Mást-mást tudunk. Más-más módon értelmezzük a Mátrixot. Akár ki is egészíthetjük egymást. A tisztelet, a másik állaspontjának megismerése, megértése, döntései hátterének megismerése és a jó természetünk segíthet áthidalni a távolságokat.
Legyen szó akár végletekig ellehetetlenült kapcsolatok, késői megértéséről is.
Ismét ugyanaz, vagy most ez valami új?
Steigervald Krisztián magyaráz, biztat, érvel és a jövőre vonatkoztatható következményeket keres.
Persze, hogy nem hagyott hidegen a könyv. Ezekkel a gondolatokkal fekszem és kelek. Aztán tesztelem az olvasottakat baráti, családi telefonbeszélgetésekben. (Hol máshol, ha már a Korona-vírus révén az illatokhoz, érintésekhez és ízleléshez kötött vasárnapi ebédek és egyéb kapcsolatok is átkerültek az eddig futurisztikusnak tartott virtuális valóságba.)
Mindenki hozzáteszi a saját történetét arról, hogy a generációk saját tapasztalata és egymásra hatása kinél, milyen módon él. Beszélnek nevelésről, szülőkről, tanárokról, arról, ki hogyan próbált hol sikeresen, hol sikertelenül hatni a másik döntéseire.
Eltérő tapasztalatokra épülő tanácsok és konfliktusok fémjelzik a generációk együttműködését vagy egymástól távolodó útját. Mint a Dallas! Se vége, se hossza, és bár egyrészről folyton ugyanaz ismétlődik, mégsem enged az a pici gyomorszorító érzés a tipikus konfliktusoknál. Már ha értitek, mire gondolok…
Ráadás: tanulni tanítsuk meg őket!
Karácsonyi ajándékok, közös időtöltések, társasjátékok, feladatokhoz és munkához való viszony, bizonytalanság, szerepek és egyéb vesébe látó téma után – a 21. század iskolája kerül terítékre.
Mázsás tömbként lebeg minden szülői értekezleten a résztvevők feje fölött a kérdés: mivel teszünk jót a mai diákoknak. Hogyan és mit tanuljanak? Minek veszik hasznát az életben? Szükségesek-e a régi alapinformációk vagy ezeket egy könnyed legyintéssel el kellene engedni, mint feleslegest? No, és hát: mivel lehet lekötni a digitális, interaktív játékok sebességéhez és ingergazdagságához szokott gyerekek figyelmét? A gyerek a hibás? A szülő? A tanár?
A digitális pedagógiáé a jövő. A diákok mindig is nehezen tolerálták az unalmast, de most kifejezetten keresik és elvárják az élményt, a hasznukra fordítható tudást. A betűsorok helyett animációkban, folyamatábrákban és gondolattérképekben megjelenített tudásanyagra lenne szükség.
Az információ áradatából a lényeg kiszűrésének módját, a hatékony tanulási módszerek és önismeret elsajátítása, amire nekik szükségük van. A gyorsan változó, részben amortizálódó tudásanyag miatt életük végéig tanulniuk kell.
Ez más, mint mikor azt gondoltuk, hogy egy örök munkahelyen, örök állásban élhetjük le az életünket. Végképp más azokhoz a lassan változó időkhöz képest, mint mikor ugyanúgy hívták évszázadokon át családok férfi tagjait, hisz ugyanazon a helyen, ugyanazzal foglalkoztak.

Steigervald Krisztián: Generációk harca
Hogyan értsük meg egymást?
Fülszöveg
„Önismeret nélkül ma már nehéz elképzelni az életünket. Ahogyan szeretnénk tisztában lenni saját belső folyamatainkkal, ugyanúgy igényünk van arra is, hogy értsük a másik ember motivációit, mozgatórugóit. Steigervald Krisztián abban segít nekünk, hogy eligazodjunk a különböző generációk világában, hogy szüleink, nagyszüleink vagy éppen gyerekeink és unokáink ne furcsa idegenek legyenek.” Orvos-Tóth Noémi
„Egy szakértő, aki ért a halandó emberek nyelvén, egy X generációs apuka, aki nem eltagadni, hanem elfogadni akarja a fiatalokat. Krisztián könyvét azoknak ajánlom, akik bezzegelés helyett megértésre, árokásás helyett hídépítésre törekszenek. Vagyis mindenkinek, aki szeretne békében és biztonságban élni ezen a világon.” D. Tóth Kriszta
„48 éves középkorú emberként nap mint nap szembesülök azzal, hogyan lesznek a generációk közötti repedésekből árkok, aztán pedig szakadékok. Steigervald Krisztián könyvét azért ajánlom a nálam fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt, mert arra tanít, hogyan nézzünk át a generációs szakadék túloldalára. Sőt, még többre: arra, hogy miként emeljünk hidakat fölötte.”  Nyáry Krisztián

Steigervald Krisztián évek óta tart előadásokat arról, milyen történelmi, technológiai és kulturális események hatására változtunk meg az utóbbi csaknem száz évben: hogyan hatottak az egyes korszakok a gondolkodásunkra és világlátásunkra, miért alakultak ki ebből a különböző (veterán-, baby boomer, X, Y, Z és alfa-) generációk, melyiknek milyen jellegzetességei vannak, miképpen viszonyulnak egymáshoz, és hogyan érthetnék meg egymást ezek tagjai a jobb együttműködés érdekében – egy sikeresebb, boldogabb élet reményében.
Generációk harca című könyvének legfontosabb célja, hogy letisztítsa a generációkról az igaztalan sztereotípiákat, valamint feltárja értékeiket. Így mindenki felismerheti a saját generációs korlátait, és a nemzedékek között dúló csatározások helyett képesek leszünk magunkat kívülről szemlélni, másokat megérteni – vagy akár nevetni is azokon a szituációkon, amikor csupán a generációnk beszélt belőlünk…

„Az eltelt évszázadok során csupán minimális különbségek voltak megfigyelhetők az egyes generációk megélésében. Az elmúlt ötven-hatvan évben viszont rohamtempóban változott meg szinte minden: az élet várható hossza, a társadalom korösszetétele, a jövőkép, a kommunikáció – s így például a tisztelet – fogalma, a várakozás jelentése, az agy leterheltsége, és még sorolhatnám. Érdemes megismerni, alaposabban feltérképezni ennek az átalakulási folyamatnak a mibenlétét és az egyes korcsoportokra gyakorolt hatását, mert enélkül csak azt látjuk, hogy nem az van, ami eddig volt – és ez feszültséghez vezet. Az ismeret viszont megértéshez és elfogadáshoz. Ennek a könyvnek ez a célja.” Steigervald Krisztián
Adatok
  •    Oldalszám: 256 oldal
  •    Méret: 130 x 200 mm
  •    Kötés: kartonált, füles
  •    Ár: 3399 Ft
  •    ISBN: 978 615 6058 14 0


Steigervald Krisztián a múlt évezred legvégén, 1999-ben szerezte meg közgazdász diplomáját. Huszonöt évnyi „vidéki” lét után költözött Budapestre, ahol nyolc évig egy nemzetközi piackutató cégnél dolgozott több pozícióban is. Ez idő alatt kezdte meg pszichológiai tanulmányait. A generációk kutatásával húsz éve, szülői, pedagógusi, vezetői, céges workshopokkal, tréningekkel öt éve foglalkozik.
Steigervald Krisztián Hogyan értsük meg egymást? videósorozata a Generációk harca című kötethez már megtekinthető a Partvonal Könyvkiadó Facebook oldalán
A harmadik videó első része megtekinthető itt: https://www.facebook.com/partvonalkiado/videos/237306550957733/