Diákközéletért Alapítvány

Bemutatkozás

Az alapítványt 1996. november 20-án alapította egy magánszemély.
​Az Alapítvány célja:
  1. segítséget nyújtson a diákoknak az iskolai és iskolán kívüli közéletben való részvételhez;
  2. támogassa a diákközélet megteremtését és élénkítését célozó iskolai, helyi és országos szintű kezdeményezéseket;
  3. támogassa az önkormányzó képesség megszervezését;
  4. folyamatosan harcoljon azért, hogy a diákság saját életében vitt szerepe növekedjék, hogy saját ügyeit maga intézhesse;
küzdjön a diákélet feltételeinek biztosításáért;

​Az Alapítvány céljai elérése érdekében nonprofit szervezetként négytípusú tevékenységet folytat.

 1, Képzések: 

Általános és középiskolás diákok, valamint pedagógusok, és tantestületek részére szervez képzéseket elsősorban emberjogi, diákjogi témában. Partnereivel együttműködve részt vesz több akkreditált pedagógus továbbképzés megvalósításában.

2, Tanácsadás/ismeretterjesztés:

Az Alapítvány web lapján (www.diakjog.hu) keresztül ingyenes diákjogi tanácsadást működtet "Diákjogi Forródrót" néven, valamint a "tipikus" kérdéseket és a rájuk adott részletes választ közzéteszi a Gyakori Kérdések oldalán.

3, Kutatás: 

Az Alapítvány az első két tevékenység érdekében jogi, diákjogi témában végez kutatásokat.

4, Érdekképviselet 

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében érdekképviseleti tevékenységet folytat, támogatja a fiatalok részvételét a közügyekben és bekapcsolódik a céljaival összefüggő helyi és országos érdekegyeztető valamint konzultációs testületek munkájába.

Az Alapítvány nyitott, várja azon természetes és jogi személyek támogatását, akik egyetértenek az Alapító Okiratban megfogalmazottakkal.

 ​