2019. július 12., péntek

Megjelent a 2019/2020-as tanév rendje


Megjelent a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet. Ez a jogszabály határozza meg a köznevelési intézmények számára a 2019/2020-as tanév beosztását és időrendjét. Fontos kiemelni, hogy az egyes intézmények kis mértékben eltérhetnek a szünetek dátumaitól. A jogszabály szerint a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
Egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

További fontos dátumok:
  • Első tanítási nap: szeptember 2.(hétfő)
  • Jelentkezés a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákra: 2019. december 6.
  • Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba: 2020. január 18.
  • Az első félév vége: 2020. január 24.
  • Szóbeli meghallgatások a középiskolába jelentkező diákoknak: 2020. február 24. és március 13. között.
  • Írásbeli érettségik kezdete: 2020. május 4. (magyar nyelv és irodalom)
  • Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

A jogszabály teljes szöveg megtekinthető az ingyenesen használható Nemzeti Jogszabálytárban: 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

Készült a 2019. július 12-én elérhető jogszabályszöveg alapján. Készítette: dr. Jásper András
A kép forrása: http://www.nadasdyiskola.hu/