2020. április 19., vasárnap

Digitális oktatás és a szerzői jogok


A digitális tanrend bevezetése sok kérdést vetett fel, új kihívások és problémák elé állította az oktatás résztvevőit. Ezek egyike a szerzői jog kérdése.
A szerzői jogi szabály tulajdonképpen egyszerű. Ha én írok cikket, verset, tanulmányt az én engedélyem kell ahhoz, hogy ezt más is elolvashassa. Feltölthetem a netre, hogy bárki szabadon olvashassa, vagy éppen megállapodhatok egy könyvkiadóval, hogy kapok bizonyos összegű szerzői jogdíjat, a kiadó pedig könyv formájában eladhatja az írásomat. Ezek után a könyv elején szinte biztos, hogy megjelenik az alábbi szöveg: „Minden jog fenntartva…”
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza.
Általában
De mi a helyzet most? A vírus miatt elrendelt tantermen kívüli oktatás során?
A szerzői jogi törvény (a továbbiakban: Szjt.) most is érvényes, rendelkezéseit most is be kell tartani, de van egy vészhelyzeti szabály, amely előírja, hogy a Szjt. egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.
Az átmeneti szabályozás szerint nem szükséges a szerző, a kiadó engedélye a mű
a) többszörözéséhez és terjesztéséhez, ha azt az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik, vagy
b) iskolai oktatás céljából [Szjt. 33. § (4) bekezdése] az iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában, elektronikus eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz közvetítéséhez,
feltéve, hogy e felhasználásokra nem üzletszerűen kerül sor.

A mű iskolai oktatási célra, iskolai foglalkozás keretében - beleértve a biztonságos elektronikus hálózaton keresztül tartott foglalkozást - átdolgozható. Az átdolgozott mű iskolai foglalkozás keretében történő előadásához sem szükséges az eredeti mű szerzőjének engedélye.

A könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők, az érintett tanulók, hallgatók részére terjeszthetők és az oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán keresztül szemléltetés érdekében számukra lehívásra hozzáférhetővé tehetők.
Biztonságos elektronikus hálózat az olyan műszaki megoldás, amely megakadályozza a lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén kívülre irányuló közvetítését.

Fotós: