2020. augusztus 25., kedd

NIT Közéleti Mentorprogram

 

A program elsődleges célja a 16 és 29 év közötti fiatalok képzése, a társadalmilag aktív, a közélet iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok szakmai képzése, mentorálása, és becsatornázása a civil szektorba.

A mentorporgram négy programelemből tevődik össze: személyes mentorálás, szakmai képzések és szemléletformáló előadások - Közéleti hétvégék, projektfeladatok megoldása, valamint társadalmi szerepvállalást erősítő programok.

A résztvevőkből a program indulását követően területi egységenként alkotnánk csoportokat (hat fő), amelyek egy, az ifjúsági és közéleti szektorban releváns és számottevő tapasztalattal rendelkező mentorokat kapnának. Ezt követően régiónként választanak ki egy - egy specifikus társadalmi, közéleti problémát, amelynek megoldására mintaprojekteket dolgoznak ki mentoraik segítségével. Régiós szinteken vesznek részt alapozó képzéseken, ahol megjelennek az ifjúságpolitikai alapok, társadalomtudományi ismeretek, készség és kompetenciafejlesztések, a time management, a projektvezetés vagy éppen a különböző kommunikációs technikák egyaránt.

Ezek mellett önkéntesakciókon, látóutakon a (a for profit és a non profit intézményrendszerben egyaránt) valamint közéleti hétvégéken vesznek részt. Utóbbiból három alkalom kerül megrendezésre, amelyek olyan kulcstémákkal foglalkoznak majd, mint a fiatalok bevonása, aktivitás fokozása, motivációs tényezők kialakítása, társadalmi és közéleti kérdések, politikai trendek és folyamatok Európában, hálózatépítés a fiatalokból, önkéntesség, kortársmentorálás alapjai, a fiatalok önálló életkezdésével, életpályatervezésével kapcsolatos kérdései és nehézségei.

 

További információ: https://ifjusagitanacs.hu/kozeleti-mentorprogram/