2020. november 11., szerda

Veszélyhelyzeti oktatás szabályai

 

Megjelent a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. Az alábbiakban a köznevelésre vonatkozó szabályokat idézzük a jogszabályból. A rendelet teljes szövege itt érhető el.

 


 

10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

17. § (1) A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.

(2) Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények

kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. A középiskolák és szakképző intézmények kapcsán

a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban

rendelkezik.

(3) A nevelési, oktatási intézménybe

a) a 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben

léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy

meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól

el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul

tájékoztatni kell.

(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett

testhőmérséklet mértékét.

(5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett

a (4) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

(6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek

alávetni.

18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulón és

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő

nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére

a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

19. § A szakmai szabályoknak megfelelő a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálat részletszabályairól

külön kormányrendelet rendelkezik

a) az egészségügyi intézménynek, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi

LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozója,

b) a nevelési, oktatási intézmény, nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozója,

c) a szociális intézmény dolgozója és

d) a bölcsőde dolgozója

esetében.

Forrás: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ix4WW2Q4qx4lyYZmUK5k5fa2517c36254/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/letoltes

Fotó