2016. december 22., csütörtök

Diákparlament

Az oktatásért felelős miniszter – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint – 3 évente összehívja az országos diákparlamentet, mely a magyarországi nevelési-oktatási intézmények diákképviselőiből álló országos tanácskozás. Ennek az országos fórumnak az a fő célja, hogy a küldöttek áttekintsék a tanulói jogok érvényesülését, valamint a miniszter számára ajánlásban megfogalmazzák véleményüket, javaslataikat.

Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága iskolai, kollégiumi fővárosi és megyei diákparlamentek megtartását kezdeményezte, e rendezvények gondozásával pedig az Oktatási Hivatalt bízta meg.

A Pedagógiai Oktatási Központok 2016 novemberében a fővárosban és minden megyében megszervezték és lebonyolították azokat a diákparlamenti fórumokat, amelyeken az iskolai delegáltak átbeszélték és megvitatták a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatos véleményüket, valamint javaslatokat fogalmaztak meg az országos küldöttgyűlés számára. A fővárosi, megyei rendezvények tapasztalatait, a felvetéseket, a problémákat és a javaslatokat a megválasztott 322 megyei küldött képviseli majd az országos diákparlamenten, amelyre 2017. február 3. és 5. között kerül sor Székesfehérváron.

A fővárosi és megyei diákparlamentek jegyzőkönyvei elérhetőek az adott jegyzőkönyv nevére kattintva.
A jegyzőkönyvek mellékletét képező dokumentumok a fővárosi/megyei diákparlamentet szervező pedagógiai oktatási központokban megtekinthetők, ezek a nagy terjedelemre tekintettel nem kerültek csatolásra.
forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/esemenyek