2020. október 16., péntek

Civilszervezetek a gyerekek egészséges lelki fejlődéséért - javaslatcsomag

 Javaslatcsomagot állított össze tizennégy civil szervezet a gyerekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer továbbfejlesztéséért.

 

    A javaslat egyik aláírója, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) pénteken az MTI-vel azt közölte: az elmúlt időszakban átfogó társadalmi vita indult a gyermekeknek szánt szexuális érzékenyítéssel kapcsolatban. Az aláíró szervezetek - 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, Családképző Fórum Egyesület, Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, Férfiak Klubja, Fiatal Családosok Klubja, Ikon - Fiatal Konzervatívok a Nemzetért, Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, Magyar Műhely Alapítvány, Magyar Női Unió Egyesület, Mindennapok Női Szemmel Egyesület, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete - szerint a gyermekek érdekét, és ezzel szoros összefüggésben a szülők jogait szem előtt tartó, higgadt és megkerülhetetlen szabályozásra van szükség.

    A NOE honlapján elérhető javaslatcsomagban kiemelték: a gyermeknek joga van ahhoz, hogy testi, szellemi és lelki fejlődéséhez korának megfelelő nevelést kapjon. Ezért azt javasolják, hogy a szexuális nevelésre alkalmas - különösen a szexuális kisebbségekkel is foglalkozó - kiadványoknál, rádióműsoroknál, filmeknél és az ilyen célú egyéb online tartalmaknál kötelezően tüntessék fel a "szexuális érzékenyítést és nevelést célzó kiadvány/műsor/film/tartalom" szöveget. Papíralapú könyvek, kiadványok esetében készüljön egy ezt jelző embléma is, a gyermekeknek szánt, papíralapú könyveken, kiadványokon, egyéb információhordozókon pedig tüntessék fel, melyik korosztálynak ajánlják. Ezekről a kiadónak és a tartalomszolgáltatónak kell gondoskodnia - hangsúlyozták.

    Az aláírók szorgalmazzák, hogy a gyermekek oktatásában, nevelésében az érzékenyítő tartalmak alkalmazására a fenntartóknak csak jogszabályban megjelölt, erre hivatott szervezetnek az adott korosztályra érvényes jóváhagyásával legyen lehetőségük. A bölcsődék, alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények pedig tegyék nyilvánossá a nevelési-oktatási programjuknak a Nemzeti alaptantervtől, illetve az Óvodai nevelés országos alapprogramjától eltérő részleteit, ezen belül például azt is, hogy szeretnének-e szexuális kisebbségek iránti érzékenyítést folytatni.

    Javasolták azt is: az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények esetében szülessen szabályozás arról, hogy - bármilyen témájú - érzékenyítő programok az intézményeken belül milyen feltételek szerint valósulhatnak meg. A gyermek az érzékenyítő foglalkozáson csak a szülők írott engedélyével vehessen részt, a program során semmilyen szenzitív adat gyűjtése ne legyen engedélyezett, fogyatékosságügyi témában pedig csak az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával lehessen érzékenyítő foglalkozást tartani - írták.

    Javaslatot tettek arra is, hogy a legkisebb településeken is induljon elérhető képzés, tanácsadó szolgáltatás a gyermeki fejlődés részleteiről, valamint bővüljön a szülők konzultációs lehetősége a gyermekeiket érintő kérdésekről.

    "Álláspontunk senki ellen nem irányul, senkit nem minősít, (...) feltétel nélkül elismerjük minden társadalmi, etnikai, szociális vagy bármely más alapon összetartozó vagy szerveződő kisebbség azon elidegeníthetetlen jogát, hogy az általa megélt sajátos helyzetét alkotmányos keretek között a társadalom többségi tagjaival megismertesse" - olvasható a közleményben.

 

MTI 2020. október 16., péntek 16:10