2022. március 3., csütörtök

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

 Az Oktatási Hivatal által közzétett információk alapján a következő határidőkre érdemes figyelni a felvételi eljárás során.

 

 


Aktuális határidők.

  • A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-én, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
  • A középfokú iskolák április 12-ig elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló programban a jelentkezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt − a Hivatal által meghatározott módon − megküldik a Hivatalnak.
  • Április 29-ig megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. Amennyiben a jelentkező 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre nyújtotta be a jelentkezését, az elutasításról nem kell az általános iskolát értesíteni. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvos-lati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet.

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/felv_idorendi_attekintes_2021_2022.pdf