2022. március 28., hétfő

Lezárult a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítását célzó módszertani fejlesztés

 - Lezárult az a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítását célzó, átfogó módszertani fejlesztés, mely uniós támogatással valósult meg hét hazai egyetem és az Oktatási Hivatal együttműködésével.

    A konzorciumot irányító egri felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a projektre csaknem 10 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az Eszterházy Károly Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Miskolci Egyetem, valamint az Oktatási Hivatal együttműködésével létrejött konzorcium.

    A 2017-ben kezdődött program két legfontosabb célkitűzése volt a köznevelés megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében, valamint az ennek jegyében kidolgozott új módszerek bevezetése a köznevelési intézményekben.

    A közlemény alapján a program ösztönzi a tanulókat, növeli érdeklődésüket, teret ad a sokoldalúságnak. Nagy értéke, hogy a diákok egyéni fejlődésére összpontosít és olyan új módszereket, tanulásszervezési módokat vezet be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, melyekkel a tanulás élményszerűvé válik, a diák aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak. Az órákon a pedagógusok innovatív gondolkodásra késztetik a gyerekeket, segítve, hogy a megszerzett ismereteiket a valós élethez kapcsolják, ott kamatoztassák - fejtették ki.

    Jelezték: a munkába több mint 1500 helyszínen mintegy 35 ezer pedagógus kapcsolódott be. Az új módszertanra épült komplex alapprogramot bevezetni kívánó iskolák tanárait képzésekkel készítették fel és tevékenységüket szakmai támogatórendszer is segítette. Emellett kézikönyvek, tematikus tanmenetek, óra- és foglalkozástervek, szakmai kiadványok is készültek számukra.

    Az új elveknek és módszereknek köszönhetően előtérbe került a logika, a testmozgás, a művészet, valamint a digitális és életgyakorlat-központú tanulás, míg ezzel párhuzamosan visszaszorult az érdektelenség, a csoportos eredménytelenség, az egyéni sikertelenség és a tanulói önbizalomhiány. Azaz javultak a diákok tanulási kilátásai és csökkentek a lemorzsolódás esélyei - összegez a közlemény.

 

MTI 2022. március 28., hétfő 17:45