2019. január 9., szerda

BILINCS VAGY KILINCS?!


Joghasználat, jogalkalmazás a köznevelési intézményben

Gyerekek, diákok, szülők, pedagógusok jogairól 
az iskolában,óvodában, kollégiumban

 A SaNyI és BaTMaN gyerekek, tanulók külön jogairól


Megjelent dr. Bíró Endre ügyvéd, címzetes egyetemi tanár (ELTE BGGYK) új jogi kézikönyve, amit az iskolai, óvodai és kollégiumi joghasználók számára készített a hatályos köznevelési jogszabályok alapján. Életmű-könyv is ez a kötet, hiszen a legújabb fejezetek mellett minden értékes, időtálló gondolat megtalálható benne – a 2018-as köznevelési viszonyoknak megfelelő feldolgozással – a szerző korábbi iskolajogi és jogpedagógiai tárgyú könyveiből.


A kötet első ízben tartalmazza részletesen a sajátos nevelési igényű (SaNyI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BaTMaN) gyerekek, tanulók külön jogainak elemzését; valamint az óvodai- és kollégiumi köznevelési külön jogok áttekintését.

Fejezetcímek és izgalmas tárgykörök:

            1. JOGHASZNÁLAT AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN, KOLLÉGIUMBAN
(Jog és nem jog megkülönböztetése, a jogi szabályozás szerkezete a nevelési-oktatási intézményben, jogi elemek a pedagógus munkájában, diákjogok, diákönkormányzat, szülői jogok, szülői szervezet, pedagógusok jogai, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek, belső jogi normák: pedagógiai program, szmsz, házirend; hatásköri tábla.)
            2. TIPIKUS JOGI PROBLÉMÁK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN  Joghasználati kérdőjelek, jogalkalmazási hibák és jogpedagógiai felkiáltójelek az óvodai, iskolai, kollégiumi joggyakorlatban (Például: osztályozás, vizsgaszabályok,  bántalmazás, „eltanácsolás”, magántanulóság, felmentés, személyiségi jogok, fegyelmi felelősség, fegyelmezés, tanulói magatartást befolyásoló köznevelési jogi eszközök, konfliktuskezelés, kártérítés, mit tegyen a tanár, ha drogfogyasztást észlel?, integrált oktatás, óvodai és kollégiumi külön jogi szabályok.)
            3. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SaNyI) GYEREKEK, TANULÓK KÜLÖN JOGAIRÓL
            4. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ (BaTMaN)
                TANULÓK KÜLÖN JOGAIRÓL
            5. JOGPEDAGÓGIA
            6. A JOGI NEVELÉSRŐL, A JOGHASZNÁLÓI OKTATÁSRÓL, KÉPZÉSRŐL
            7. ÜZENET A PALACKBAN…  AZ ÖRÖMISKOLA

A kötet a Jogismeret Alapítvány közhasznú szervezet kiadásában jelent meg 310 oldalas, B/5. nyomdai formátumban. Megrendelhető a www.jogismeret.hu honlapon a „Kiadványok oldalon”; vagy e-mailben az info@jogismeret.hu címen.

A szakkönyv ára bruttó 4.305,- Ft.  A megrendelőkkel a kiadó egyeztet a budapesti (óbudai: Kazal utca 20. és ferencvárosi: Ecseri út 3.) személyes átvételről. Ha ez nem sikerül, akkor a kötet csomagolásának és biztonságos postai megküldésének plusz költsége 1.300,- Ft, amelynek megfizetését kérjük a megrendelőtől.

Külön kérjük Önöket, hogy - ha méltónak és fontosnak tartják a könyvet ehhez - saját internetes felületeiken tegyék közzé ezt a Tájékoztatót és küldjék meg, osszák meg kollégáik, ismerőseik, barátaik körében! Csakis ilyen módon lehetséges talán eljuttatni e köznevelési jogi szakkönyv hírét azokhoz, akiket közvetlenül érintenek az óvoda, iskola, kollégium joggyakorlati problémái: szülőkhöz, pedagógusokhoz, intézményvezetőkhöz, szakértőkhöz, érdekvédőkhöz, kapcsolódó szakmai szervezetekhez.  Köszönjük, ha segítenek ebben!

Jogismeret Alapítvány kiadó,
06/1/3670839;