2019. február 18., hétfő

Ismét ülésezett az Országos Diáktanács


Az Országos Diáktanács januári kihelyezett ülése után ismételten az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartotta meg ülését. Az Országos Diáktanács két témában tárgyalt Dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárral, amelye során a testület a következő határozatokat hozta:
1, Az Országos Diáktanács 2019.02.15-ei ülésén az 1. napirendi pontban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. bekezdésének 2020. január 1-től hatályos módosításainak hatását tárgyalta felvételi rendszerre, figyelembe véve, hogy milyen hatása lesz a változtatásnak a felsőoktatásban tanulók összetételére és a pontszámításra. A megvitatás során az Országos Diáktanács tagjai hangsúlyozták, hogy a 2014-ben megfogalmazott változtatás bizonytalanságot okoz, mivel a pontszámításhoz szükséges rendeletek még nem kerültek módosításra, így a hatálybalépéskor felvételizők nem tudnak felkészülni az új rendszerre. A képviselők konszenzusra jutottak abban, hogy fontos a nyelvtanulás és a nyelvvizsga megszerzése, de rámutattak arra, hogy a legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat sikeres megszerzésének lehetősége nem minden közoktatási intézményben egyenlő. A tárgyalás során kiemelésre került, hogy az Oktatási Hivatal adatai alapján különösen a pedagógusképzést érintené a középszintü nyelvvizsga feltétele, hiszen a jelenleg a felsőoktatás e területére 2018 tavaszán felvett tanulók 59%-a rendelkezik középszintű nyelvvizsgával. A megbeszélés során az Országos Diáktanács felkérte az ülésen megjelent Dr. Maruzsa Zoltán Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárt, hogy a Kormányzat mérlegelje a szabályozás tervezett bevezetésének eredeti időpontját és minél előbb hozza nyilvánosságra az új szabályozáshoz társuló rendelkezéseket, különösen a pontszámítási rendszer változásait és a sajátos nevelést igénylő (SNI) tanulók felsőoktatási jelentkezéséről szóló részletszabályozást.

2, Az Országos Diáktanács 2019.02.15-ei ülésén a 2. napirendi pontban tárgyalt a közoktatásban végbement és tervezett digitális fejlesztésekről, valamint az internet minőségének helyzetéről a közoktatási intézményekben. Megállapításra került, hogy az eszközparkok korszerűsítése mellett elengedhetetlen a folyamatos és fokozatos internet és digitális tananyag fejlesztés, valamint a pedagógusképzés is. Vannak olyan közoktatási intézmények, ahol a digitális oktatás nem az eszközök hiánya miatt, hanem a nem megfelelő internet minőség miatt nem vagy részlegesen valósul meg, ezért az Országos Diáktanács hangsúlyozta a megfelelő internet fontosságát. Tájékoztatást kért a jelenleg zajló és tervezett fejlesztésekről a szélessávú internet kérdésében. A tagok hangsúlyozták, hogy sokszor tapasztalják környezetükben, hogy a fejlesztések ellenére sem megfelelő az internet minősége az iskolákban, ezért javasolták, hogy vizsgálják felül a közoktatásban megvalósuló digitális fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások hatékonyságát.

Az ülés után a frissen megalakult munkacsoportok 5 téma szerint kezdtek el dolgozni és ötletelésük során felvázolták terveiket, amiket az elkövetkezendő időben szeretnének megvalósítani.

A testület következő ülését előreláthatólag 2019.03.22-én tartja.