2017. február 4., szombat

Fegyelmi és a DÖK

A tanulóval szembeni fegyelmi eljárással kapcsolatban több kérdés is felmerült az Országos Diákparlament keretében tartott péntek esti köznevelési fórumon.
A küldöttek kérdéseire válaszolva elhangzott, hogy a fegyelmi eljárás során be kell szerezni az intézményi diákönkormányzat véleményét is. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 57. § (3) bekezdés: „A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A diákönkormányzat elláthatja a tanuló képviseletét az eljárásban, amennyiben erre a diák felkéri, de az alapvető feladata nem ez. A diákönkormányatnak a fegyelmi eljárás során elsősorban a tanuló közösséget kell képviselnie és a tanulói véleménynek megjelenítésével befolyásolni a fegyelmi döntést. A diákönkormányzat önmaga dönti el, hogy a véleményét a fegyelmi eljáráson személyesen mondja el, vagy előzetesen írásban juttatja el a fegyelmi bizottsághoz.
A kötelezettségszegéssel vádolt tanuló képviseletéről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 56. § (1) bekezdése rendelkezik. A rendelet szerint a „Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti.”
Az Országos Diákparlamenten az is elhangzott, hogy az iskolai fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal 2015-ben szakmai ellenőrzést végzett. Az ellenőrzésről készült jelentés itt olvasható:
A jelentést követően az Oktatási Hivatal sajtóközleményt is kiadott: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/fegyelmi_eljarasok_szakmai_ellenorzeserol

dr. Jásper András

(Az fenti jogszabály idézetek a 2017. február 4-én hatályos állapotnak felelnek meg.)